DONATORI

HVALA SVIM TVRTKAMA KOJE SU POMOGLE I KOJE POMAŽU U REALIZACIJI PROGRAMA ZA DJECU I MLADE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU!

Odjel za zdravstvo Grada Zagreba

AbbVie d.o.o.

AstraZeneca d.o.o.

Montraker d.o.o.

Jaškapack d.o.o.

Captura d.o.o.

C.I.O.S. d.o.o.

Texel d.o.o.

Zagrebačke otpadne vode d.o.o.

Centrometal d.o.o.

JGL d.d.

Aromara d.o.o.

Nova oprema d.o.o.

Pharmatheka Consult d.o.o.

Kemig d.o.o.

Jana Pharm d.o.o.

Agitrade d.o.o.

Johnson & Johnson d.o.o.

S'OLIVER d.o.o. i dr.